Naše činnosti

 • Veškeré designové a vývojové činnosti interiéru a exteriéru vozu (mechanické, elektrické a optické komponenty), CATIA V5, autoCAD, Pro engineer
 • Předvývojové činnosti (analýza skenových dat hliněného modelu a STRAKu s ohledem na platnou legislativní úpravu, tvorba souvisejících definičních řezů a konstrukčního celku)
 • Konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel
 • Tvorba výkresů, modelů a montáží
 • Tvorba funkčních prototypů (dílů) atd.
 • 3D konstrukce
 • Laboratorní testy (vibrační, teplotní, elektro)
 • Koordinační a administrativní činnost
 • Mezinárodní tým, rozmanitá jazyková znalost
 • Překladatelská činnost

WHAT WE DO

 • All design and development activities of the car’s interior and exterior (mechanical, electrical and optical components), CATIA V5, autoCAD, Pro engineer
 • Pre-development activities (analysis of clay model and STRAK scan data with regard to current legislation, creation of related definitions
 • Design activities in the field of rolling stock
 • Creation of drawings, models and assemblies
 • Creation of functional prototypes (parts), etc.
 • 3D construction
 • Laboratory tests (vibration, temperature, electrical)
 • Coordination and administrative activities
 • International team, diverse language skills
 • Translation activities