About us

Entrance light

 

Jsme mezinárodní vývojářská společnost s rozsáhlými zkušenostmi v automotive a oblasti kolejových vozidel. Máme zkušenosti s konstruováním, projektovým managementem, testováním a mnoho dalšího. Naší předností je rozmanitost pole působnosti – od mechanických součástek, přes elektronické systémy až po ty optické. Žádnou neznámou nám nejsou ani inovace, zvládneme realizovat funkční prototypy. Momentálně jsme ve fázi přípravy pro sériovou výrobu komponentů.

/

We are an international development company with extensive experience in automotive and rolling stock areas. We have experience in the design, project management, testing and much more. Our advantage is our team’s diversity and knowledge in this field. From mechanical components, electronic systems or optical ones. We have the in-depth skills and technical ability to visualise our  innovations, make  them a reality and then move forward to implement them into functional prototypes. We are currently in the preparation phase for a series production of components.


Naše služby poskytujeme i mimo EU./ We offer our services not only for EU customers.

Naše činnosti

 • Veškeré designové a vývojové činnosti interiéru a exteriéru vozu (mechanické, elektrické a optické komponenty), CATIA V5, autoCAD, Pro engineer
 • Předvývojové činnosti (analýza skenových dat hliněného modelu a STRAKu s ohledem na platnou legislativní úpravu, tvorba souvisejících definičních řezů a konstrukčního celku)
 • Konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel
 • Tvorba výkresů, modelů a montáží
 • Tvorba funkčních prototypů (dílů) atd.
 • 3D konstrukce
 • Laboratorní testy (vibrační, teplotní, elektro)
 • Koordinační a administrativní činnost
 • Mezinárodní tým, rozmanitá jazyková znalost
 • Překladatelská činnost

WHAT WE DO

 • All design and development activities of the car's interior and exterior (mechanical, electrical and optical components), CATIA V5, autoCAD, Pro engineer
 • Pre-development activities (analysis of clay model and STRAK scan data with regard to current legislation, creation of related definitions
 • Design activities in the field of rolling stock
 • Creation of drawings, models and assemblies
 • Creation of functional prototypes (parts), etc.
 • 3D construction
 • Laboratory tests (vibration, temperature, electrical)
 • Coordination and administrative activities
 • International team, diverse language skills
 • Translation activities